Ministerstwo Zdrowia wydało opinię, zgodnie z którym minimalna oległość turbinu wiatrowej od zabudowań mieszkalnych powinna wynosić – w zależności od ukształtowania terenu od 2 do 4km. Są też polskie badania na temat wpływu wiatraków na zdrowie i samopoczucie. A wójt nic o tym nie wie… Biedaczysko, co dotrze do jakieś opinii, to pozytywna dla wiatraków. Trzeba będzie go douczyć I Radę Gminy przy okazji też.

 - Dużo staram się czytać na temat wpływu turbin wiatrowych na środowisko naturalne i na człowieka. Chcę wiedzieć na ten temat jak najwięcej. Do tej pory tylko jedno opracowanie Niny Pierpont, która w Stanach Zjednoczonych zrobiła badania na bardzo wąskiej grupie (38 osób z 10 rodzin)i były to osoby od zawsze przeciwne wiatrakom mówi o jakiś negatywnych skutkach. Pozostałe wszystkie badania do jakich dotarłem twierdziły, że jest to inwestycja nieszkodliwa. Turbiny stoją w takiej odległości od zabudowań,
że emitowany przez wiatraki hałas nie jest przekroczony w zakresie obowiązujących norm – mówi Woropaj w darmowej gazetce.
 

Napisane przez Subbuteo dnia 07.12.2012, 10:07:22


Pozwana o naruszenie dóbr osobistych PSWM Wielkopolska Hanna Szuminska złożyła do sądu wniosek o zgodę na rejestrację przebiegu rozprawy. PSWM sprzeciwił się temu wnioskowi, co więcej – wniósł o wyłączenie jawności rozprawy w całości. Firma, która deklarowała pełną otwartość i jawność swoich działań, domaga się teraz utajnienia postępowania przed opinią publiczną.

A oto uzasadnienie: Wniosek Pozwanej, zwłaszcza w zestawieniu z jej dotychczasowymi działaniami (por. Np. Artykuł I cytat wypowiedzi Pozwanej z konferencji prasowej zamieszczony na str, 11 pozwu z dnia 22.06.2012 r,) wskazuje na to, że Pozwana ma zamiar publikowania nagrań (zapewne po uprzedniej obróbce dla “dobra sprawy”). Tymczasem na rozprawie roztrząsane będą być musiały kwestie planów Powoda dotyczących budowy Parku Wiatrowego Duszniki, przebiegu postępowań karnych i administracyjnych dotyczących tego przedsięwzięcia I kontraktu zawartego przez Powoda z Gminą Duszniki (por. opinia dołączona do odpowiedzi na pozew), a więc materii stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa Powoda.

Sprawa odbędzie się 14 grudnia br.
 

Napisane przez Subbuteo dnia 05.12.2012, 11:29:15


Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił drugi wniosek PSWM Wielkopolska o niematerialne zabezpieczenie powództwa w sprawie o naruszenie renomy. Za pierwszym razem firma wiatrowa wnosiła o zakaz wypowiedzi do mediów na swój temat oraz na temat planowanej w Dusznikach inwestycji, za drugim razem dorzuciła do tego zakaz publikacji.

Hanna Szuminska może nadal mówić, pisać i publikować! Nie wiadomo jeszcze tylko, czy będzie można nakręcić reportaż z rozprawy.
 

Napisane przez Subbuteo dnia 05.12.2012, 11:25:32


Problem był nie lada, ale go rozwiązaliśmy! Na spotkaniu protestujących przeciwko nieprawidłowym lokalizacjom wiatraków organizacji w Warszawie okazało się, że stowarzyszenia zwykłe (a takich jest większość) nie mogą powołać wspólnej organizacji, bo nie mają osobowości prawnej. W tej sytuacji przyjęlismy iście salamonowe rozwiązanie: stowarzyszenie rejestrowe (te  z KRS) weszły w skład ogólnopolskiego stowarzyszenia Koalicja Bezpieczna Energia, osoby tworzące stowarzyszenia zwykłe powołały grupę inicjatywną w celu rejestracji własnego stowarzyszenia rejestrowego. Padła też propozycja, by było to stowarzyszenie pożytku publicznego.

Jest też pewna różnica w przyjętych priorytetach działania: Koalicja Bezpieczna Energia koncentrować się będzie na opiniowaniu, konsultowaniu aktów prawnych czy opracowaniu naszych propozycji rozwiązań. Nowo powstające stowarzyszenie zajmie się przede wszystkim wsparciem protestujących organizacji lokalnych.

Czy to dobrze, czy źle, że organizacje będą dwie? Poseł Anna Zalewska nie ma wątpliwości. - Lobby wiatraczne ma klika reprezentujących je stowarzyszeń, które realizują ich cele. My także, mając dwie organizacje o odmiennych profilach działania, możemy działać lepiej i skuteczniej - powiedziała.

Przyjęto, że podpisy pod obywatelską inicjatywą obywatelską zbierane będą pod własnym projektem opracowanym przez protestujących, o ile powstanie do 15 grudnia (projekt jest już w fazie końcowej).

Ciekawostka: na spotkaniu byli też zakamuflowani wiatarakowcy. Ale po co ten kamuflaż, jak zdradzała ich każda wypowiedź! Niektórych rozpoznalismy też po twarzach.

Napisane przez Subbuteo dnia 30.11.2012, 11:36:27


Przeszło 200 osób z całej Polski ze stowarzyszeń protestujących przeciwko złym lokalizacjom wiatraków udaje się na spotkanie do Warszawy. Duszniki reprezentują Jadzia Klińska i Hanka Szumińska ze Stowarzyszenia Rozwój-Przyszłość. Najprawdopodobniej w Warszawie powstanie ruch lub organizacja, która obejmie swoim zasięgiem całą Polskę. Nasze stanowisko wyraża Hanka Szumińska słowami: "ogólnopolska organizacja jest niezbędna do tego, by wesprzeć lokalne inicjatywy i doprowadzić do ustawowego wprowadzenia zakazu budowy wiatraków tak blisko domów jak stawiane są obecnie"
Będziemy informować na bieżąco o konferencji.


Oto artykuł w Głosie Wielkopolskim:
http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/708789,powstaje-ogolnopolski-ruch-przeciwko-wiatrakom,id,t.html

Napisane przez Subbuteo dnia 29.11.2012, 09:37:01


Przed chwilą zakończyliśmy rozmowę z  poseł Anną Zalewską. Wzywa przeciwników wiatraków zbyt blisko domów oraz osoby i organizacje doświadczone złymi praktykami przy posadowieniu wiatraków do Sejmu, Tym razem nie ma obawy, że nas nie wpuszczą!

Szczegóły:

http://www.annazalewska.hb.pl/

Napisane przez Subbuteo dnia 22.11.2012, 11:40:32


 

W załączeniu list otwarty do Premiera Donalda Tuska w sprawie sytuacji na
rynku energetyki wiatrowej w Polsce podpisany przez ponad 70
stowarzyszeń z całej Polski, w tym Stowarzyszenie Pasikonik z Sarbii gmina
Duszniki.List został wysłany również do Pani Marszałek Kopacz, Pana
Marszałka Borusewicza, do Ministerstw, Komisji Sejmowych, WFOŚ-ów i
wszystkich klubów parlamentarnych oraz do PAP.
informacja w ogólnopolskich mediach :
http://biznes.onet.pl/stowarzyszenia-apeluja-do-premiera-ws-farm-wiatrow,18567,5302167,1,news-detal
http://wyborcza.pl/1,91446,12840443,Stowarzyszenia_apeluja_do_premiera_ws__farm_wiatrowych.html
http://www.zielona-energia.cire.pl/st,6,315,item,67889,1,0,0,0,0,0,stowarzyszenia-apeluja-do-premiera-ws-farm-wiatrowych.html

Napisane przez Subbuteo dnia 13.11.2012, 08:12:51


 

- Seminarium chcemy dedykować parlamentarzystom, przedstawicielom administracji państwowej i samorządowej, zwolennikom i przeciwnikom energetyki wiatrowej. Chcielibyśmy, aby seminarium to było kontynuacją debaty na temat rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce - napisali organizatorzy planowanego na jutro seminarium „Energetyka wiatrowa – fakty i mity”. Większość przedstawicieli antywiatracznych stowarzyszeń "nie uzyskala pozytywnej weryfikacji" - tak nam powiedziano nieformalnie, bo oficjalna wersja mówi o braku miejsc.
 
Wsród nich są osoby z naszego stowarzyszenia Rozwój-Przyszlość. W sumie nie po to stara się o sądowy zakaz publikacji i wypowiedzi, by teraz umozliwić zabranie glosu w Sejmie...  A jest o czym mówić: jako ekspert wystapić ma burmistrz Piechocki, który za decyzję administracyjną w sprawie wiatraków w Golańczy chcial 5 mln w inwestycjach dla Margonina i który na sesji Rady Gminy Duszniki otwarcie wzywal do nieprzestrzegania przepisów i naruszania obowiązujacego prawa w procedurze budowy wiatraków.
 
Tak nas zapraszano:
Przesyłamy zaproszenie do uczestnictwa w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, którego przewodnim tematem będzie seminarium „Energetyka wiatrowa – fakty i mity”.Seminarium organizowane jest przy współudziale Stowarzyszenia Energii Odnawialnej jako merytorycznego partnera. Odbędzie się w dniu 8 listopada 2012 r. w Sejmie RP (Sala Konferencyjna, Nowy Dom Poselski; rejestracja uczestników od godz. 9:00).
 
W odniesieniu do ożywionej dyskusji na temat energetyki wiatrowej w naszym kraju oraz licznych kontrowersyjnych opinii w tym zakresie, pragniemy poprzez seminarium przybliżyć zainteresowanym problem oraz przedstawić obiektywne opinie niezależnych autorytetów, między innymi takich jak prof. K. Pająk, prof. A. Kędziora, prof. L.  Kolendowicz, Burmistrz Miasta i Gminy Margonin p. Janusz Piechocki. Seminarium chcemy dedykować parlamentarzystom, przedstawicielom administracji państwowej i samorządowej, zwolennikom i przeciwnikom energetyki wiatrowej. Chcielibyśmy, aby seminarium to było kontynuacją debaty na temat rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce.
 
Ponieważ liczba miejsc w sali, w której odbywać się będzie seminarium jest ograniczona, bardzo prosimy o potwierdzenie przybycia (w potwierdzeniu prosimy podać Imię, Nazwisko, nazwę instytucji, stanowisko). Potwierdzenie prosimy wysyłać na adres e-mail: monika.bienkowska@seo.org.pl lub wlodek.schmidt@gmail.com najpóźniej do poniedziałku 5 listopada do godz. 12.00.
 
Z poważaniem
Monika Bieńkowska
Koordynator Projektów
 
Stowarzyszenie Energii Odnawialnej
Ul.Ogrodowa 59A, 00-876 Warszawa
tel. 22/433 12 40
fax.22/433 12 39
www.seo.org.pl
 
A takie sa fakty:
Witam serdecznie,
Niestety ale Stowarzyszenie Energii Odnawialnej odrzuciło moje zgłoszenie 6 osób z róznych stowarzyszeń z całej Polski, tłumacząc się brakiem miejsc w sali . Telefonicznie otrzymałem informację że mogę przyjechać jedynie sam i wówczas będę reprezentantem wszystkich zgłaszanych stowarzyszeń.
Otrzymałem informację że nie zostało przyjętych co najmniej 9 osób.
Przedstawiciel Stowarzyszenia Kocham Mazury

Napisane przez Subbuteo dnia 07.11.2012, 10:05:39


Oytrzymaliśmy od Stowarzyszenia Kochajmy Mazury artykuł o Duńskim problemie z wiatrakami:
 

Opublikowany w duńskiej prasie artykuł http://vbn.aau.dk/files/69999518/2012_10_09_Berlingske_kronik_.pdf ujawnił skandal, który wstrząsnął rządem .

Minister Środowiska oznajmiał wszem i wobec, że jego kraj ma najbardziej restrykcyjne normy odnoszące się do hałasu, generowanego przez farmy wiatrowe. Nawet w tym miesiącu wyjaśniał, że tylko 4 do 11% ludzi żyjących w pobliżu farm mogłoby czuć poirytowanie z powodu charakterystycznego, pulsującego dźwięku pracujących turbin, których tysiące więcej miałoby stanąć na już nimi nasyconych duńskich obszarach wiejskich .

Europejska Platforma Przeciwników Wiatraków (EPAW) i australijska Fundacja Waubra wypowiedziały się na temat tego lekceważenia ludzkiego prawa do zdrowia. Ostrzegają, że na całym świecie tysiące ludzi, żyjących w pobliżu turbin, w tym wiele dzieci nie może się wyspać nocą z powodu hałasu i/lub dźwięków niskiej częstotliwości. Nieuchronnie prowadzi to do problemów zdrowotnych, które są tym gorsze, im dłużej ludzie są na nie narażeni. „Czy jakiś kraj, w Unii Europejskiej czy gdziekolwiek, ma prawo poświęcać zdrowie części swoich obywateli?” pyta Marc Duchamp, Prezes EPAW.

Co więcej, światowej sławy duński akustyk, prof. Henrik Moeller z prestiżowego Uniwersytetu Aalborg ponownie skrytykował swój rząd w tej sprawie. Zrobił to już rok temu, kiedy skrytykował poważne błędy w ustalaniu norm hałasu w odniesieniu do dźwięków niskiej częstotliwości, generowanych przez turbiny wiatrowe. (chodziło o 20dB w pomieszczeniach, dop. tłum)  Link

Tym razem twierdzi, że Minister Środowiska powinien się wstydzić ogłaszania danych 4 do 11% cierpiących sąsiadów farm wiatrowych w porównaniu do rzeczywistości. Wg szacunków prof. Moellera aż 22 do 42% tych ludzi może podlegać znaczącemu wpływowi turbin wiatrowych, w dzień i w nocy. To znaczący procent, i tym trudniej zignorować ten skandal, komentuje Marc Duchamp.

„Takie lekceważenie zdrowia Duńczyków może mieć daleko idące konsekwencje” mówi dr Mauri Johansson , specjalistka medycyny pracy i społecznej w Danii, „ponieważ wiele krajów kopiuje nasze regulacje dotyczące dźwięków niskiej częstotliwości, generowanych przez turbiny wiatrowe. Rządy wielu krajów na świecie będą zezwalać na stawianie tych maszyn zbyt blisko ludzkich siedzib, w związku z czym wzrośnie liczba ludzi, których zdrowie będzie zagrożone, nie tylko z powodu wieloletniego narażenia na hałas, ale też z powodu wciąż rosnącej ilości turbin.”

Dr Sarah Laurie z australijskiej Fundacji Waubra zauważa, że może to być bardzo kosztowne dla społeczeństwa. „Azbest, tytoń, a teraz turbiny wiatrowe – to ten sam proces. Najpierw organy odpowiedzialne za zdrowie ludzi zaprzeczają istnieniu problemu, polegając na kłamliwych opracowaniach publikowanych przez przemysłowców, aż pewnego dnia prawda wychodzi na światło dzienne (jak to zwykle bywa). W międzyczasie wyrządzane są olbrzymie szkody, prawa ludzi są łamane, zdrowie tysięcy ludzi ( w tym dzieci) pogarsza się. Na całym świecie cierpiący sąsiedzi farm wiatrowych oskarżają deweloperów oraz inwestorów o zrujnowanie swojego zdrowia. Nie można dłużej ignorować problemu ani mu zaprzeczać. Niezależne badania pełnego spektrum akustycznego muszą być wykonane.” http://waubrafoundation.com.au/Wind_Turbine_Acoustic_Pollution_Assessment_Requirements.pdf

Napisane przez Subbuteo dnia 03.11.2012, 20:50:07


Poniżej link do odpowiedzi z Ministerstwa Środowiska z dnia 14 września 2012 r. na wystąpienie posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie pisma Związku Gmin Województwa Podlaskiego .
 
" ... W opinii resortu zdrowia biorąc pod uwagę wiele czynników, odległością gwarantującą zarówno dotrzymanie norm hałasu, jak i zminimalizowanie potencjalnych uciążliwości oraz ograniczającą do minimum wpływ efektu migotania cieni, emisji mfradźwięków i zagrożeń związanych z odrywaniem się od łopat kawałków lodu, jest dystans co najmniej 2 km.  .. "
 
 

Napisane przez Subbuteo dnia 29.10.2012, 07:35:32


No cóż - to jest naprawdę nowa jakość. Do tej pory, jeśli krytykowano elektrownie wiatrowe, to tylko ze względu na to, iż szpecą one krajobraz, zabijają ptaki i hałasują. Teraz okazuje się, że mogą one po prostu zniszczyć sieć energetyczną. Co więcej w cytowanym artykule podaje się wypowiedź Pavla Solca, czeskiego wiceministra przemysłu i handlu: "Niemcy są świadomi tego problemu, ale brakuje woli politycznej, by go rozwiązać, ponieważ to bardzo kosztowne". Dotąd milczano na temat tego typu zagrożeń, choć fachowcy musieli o nich wiedzieć..

Ekolodzy tłumaczą nam od dawna, jak cudowną rzeczą jest energia ze źródeł odnawialnych. Warto, ich zdaniem, do niej dopłacać, by chronić środowisko. A tymczasem....

 Dzisiaj w portalu "Rzeczpospolitej" ukazał się artykuł Bartosza Mszycy "Niemiecki prąd grozi blackoutem w Europie Wschodniej /TUTAJ/. Czytamy w nim:

  "Czechy zamierzają do końca roku zainstalować wyłączniki bezpieczeństwa, które w razie przeciążenia sieci energetycznych pozwolą im się odłączyć od sieci niemieckich – informuje agencja Bloomberg Do destabilizacji sieci przesyłowych dochodzi z powodu nadmiernej ilości prądu ze źródeł odnawialnych, pochodzącego m.in. z farm wiatrowych. Dlatego też, jak informuje Bloomberg, państwa Europy Środkowej i Wschodniej chcą odłączać swoje sieci energetyczne od sieci niemieckich podczas dni, w których wiatr wieje najmocniej. (...)
Czytaj całość
http://niepoprawni.pl/blog/6206/pulapka-ekologii-niemiecki-prad-grozi-blackoutem

Napisane przez Subbuteo dnia 27.10.2012, 10:44:41


Niedawno  Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej  PSEW robiło badania dot akceptacji farm w 3 regionach, nie było tam Wielkopolski. Poprosiłam aby  PSEW zainteresowało sie nastrojami społeczności w Dusznikach.  Badania powinny obejmowac rózne rejony gdzie projektuje się farmy, wówczas na łamach Czystej Energii będzie można mówić  o społecznej akceptacji dla farm wiatrowych. Na mapie farm, jaką opublikował BiznesPolska.pl w okolicach Poznania nie ma projektu takiej farmy a w spisie deweloperów  jest pod Continental Wind informacja, ze firma planuje budowę projektów w Polsce północnej i centralnej - dowiadujemy się z korespondencji z redakcją pisma "Czysta Energia".
 

Napisane przez Subbuteo dnia 11.10.2012, 07:52:55


Dziś wójt Woropaj otrzymał uchwałę zebrania wiejskiego sołectwa Żegowo (gmina Buk), w sprawie lokalizacji wiatraków PSWM (CWP)  tuż przy granicy tego sołectwa. Mieszkańcy Żegowa nie chcą obnizenia jakosci życia, spadku wartości nieruchomości i negatywnego oddziaływania farmy wiatrowej na ich zdrowie i środowisko. Uchwałę sołecką dostarczył do Dusznik osobiście sołtys Żegowa. Sołtys Łysiak chętnie współpracuje z mieszkancami naszej gminy - był m.in. gościem dożynek w Wierzei

Napisane przez Subbuteo dnia 08.10.2012, 15:07:04


Jedni dostają zaproszenia na bankiet, inni wezwania do sądu. Termin rozprawy o naruszenie renomy PSWM Wielkopolska sąd wyznaczył na 14 grudnia 2012. Do sądu wpłynął też ponowny wniosek ozabezpieczenie powództwa i zakaz publikacji dla Hanny Szumińskiej.
 

Napisane przez Subbuteo dnia 03.10.2012, 08:44:11


Tracy Dziedzic i Mark Crandall - szefostwo firm wiarakowych - zapewniali Jadzie Klińską, że nie wiedzieli o bulwersującym zachowaniu byłego prezesa Wardacha wobec mieszkańców, a kiedy dowiedzieli się, natychmiast go odwołali. Jadzia mówiła o utraconym zaufaniu, które trudno odbudowac. Mówiła też o mieszkańcach, którzy nie chcą wiatraków tak blisko domów. Okazało się, że wiatraki budowane przez CWP w Rumunii stoja dalej od domów niż te planowane w naszej gminie. Inwestor twierdzi, że jest tak dlatego, że u nas jest większa gęstość zabudowy. Zadeklarował też gotowość podzielenia się z mieszkańcami częścią zysków z inwestycji niezależnie od podatków. Kiedy Jadzia powiedziała, że wpływu z podatków nie będzie bo taka umowa została zawarta przez wójta zapadła konsternacja. Rozmowa nie trwała długo bo Jadzia śpieszyła się na inne sporkanie z przeciwnikami wiatraków.

Poniżej umowa, w której jest mowa o zwolnieniu z podatków na conajmniej 5 lat.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 03.10.2012, 08:41:48


Były sałatki, szpinak, łosoś, kurczak, wino, ustawione namioty, kawa na tarasie. Zabrakło frekwencji - więcej zaproszonych gości nie pojawiło się na imprezie inaugurującej otwarcie biura CWP w Dusznikach niż przyszło. Zabrakło wójta, a z radnych pojawiła się tylko Jadzia Klińska. Sołtysów było zaledwie kilku (m. in. z Niewierza, Wierzei, Wilkowa i Zakrzewka). CWP za to na najwyższym szczeblu - Tracy Dziedzic i sam szef Mark Crandall z Londynu.

Napisane przez Subbuteo dnia 02.10.2012, 23:23:56


Prace nad wiatrakami zmierzają do finału: jak napisali prawnicy inwestora wiatrowego farma wiatrowa Duszniki ma zostać sprzedana. Odbyć się ma w tym samym czasie co uzyskanie decyzji środowiskowej, o którą inwestor właśnie wystąpił. Wcześniej jednak radosna chwila – inauguracja biura Continental Wind Polska – PSWM Wielkopolska I bankiet. Dziś od 18.00
 

Napisane przez Subbuteo dnia 02.10.2012, 08:58:56


Czytelnicy informują redakcję wikiduszniki o prawdziwym wysypie artykułów wychwalających władze samorządowe gminy Duszniki (chodzi konkretnie o tytuły gazet rozwożonych przez sekretarza Pieprzyka po sklepach). Dziś znowu była okazja przeczytać okraszoną zdjęciem naszego wąsatego włodarza informację o gminie zielonego wzrostu i realizowanej inwestycji wiatrowej.  Ile razy o tym słyszeliśmy? Ile padło już dat zakończenia budowy? Ten zielony kotlet był już tyle razy odgrzewany i tyle razy medialnie przemielony,  ze stał się totalnie niestrawny.

W tym miejscu  warto zaznaczyć, ze antywiatraczna opozycja ma znacznie lepszą promocję: ogólnopolskie tytuły, ciekawe teksty i to całkiem, ale to całkiem za darmo.

Napisane przez Subbuteo dnia 25.09.2012, 19:52:07


Witam serdecznie
Zbliża się koniec prac nad ustawą o OZE i całym trójpakiem.
PSEW nieustannie naciska , aby nie wprowadzać ograniczeń w lokalizacji wiatraków w odniesieniu do zabudowań.
Z poniższego artykułu wynika że  rząd nie chce wprowadzać minimalnych odległości od wiatraków.
http://cire.pl/item,65840,1,0,0,0,0,0,rzad-przygotowuje-stanowisko-w-sprawie-odleglosci-wiatrakow-od-zabudowan.html
 
Jeżeli ktoś czuje się na siłach to proszę o przygotowanie propozycji odpowiedzi na pisma z ministerstw.
Linki do tych odpowiedzi :
 
Wyraźnie pomijają nasze wnioski i trzeba na to odpowiedzieć.
 
Wczoraj znalazłem list otwarty PSEW do premiera z 2010r. . Popatrzcie jak Oni naciskają.
http://www.globenergia.pl/files/file/2010.09.14_List_otwarty_do_Premiera.pdf

Napisane przez Subbuteo dnia 25.09.2012, 09:21:48


W dniu 15.09.2012 w Suwałkach odbyła się konferencja p.t. „Czy można skutecznie walczyć z wiatrakami?” Podaję link do strony z materiałem wideo.
http://kochamymazury.pl/stowarzyszenie/aktualnosci/59-konferencja-w-suwalkach.html


 

Napisane przez Subbuteo dnia 24.09.2012, 08:36:47