Mniejsza powierzchnia terenu objętego planem ze względu na mniejszą ilość turbin - tak najkrócej można powiedzieć o proponowanej zmianie miejscowego planu zagospodarowania pod wiatraki. Redakcja wiki ma lepszy pomysł. Prawo do ustalenia minimalnej odległości wiatraka od zabudowań nalezy nie tylko do Sejmu. Odległość minimalną może uchwalić też Rada Gminy przy okazji uchwalania planu. Nie ma rzeczy niemożliwych: udalo się obronić projekt ustawy w Sejmie, może udać się i w naszej gminie. Szanse są niemałe... Zajmiemy się tym. Kto nam pomoże?

Napisane przez Subbuteo dnia 26.02.2013, 18:21:06


Pojawiło się pytanie, dlaczego wypowiedź Jarka Wolnego pojawiła się przed wypowiedzią przedstawiciela Wielkopolskiej Izby Rolniczej?! Ano, chcieliśmy pokazać, że jest jednak możliwość dzialania, że istnieje droga prawna i ludzie, którzy podejmą się - jeśli będzie taka potrzeba - udzielenia pomocy.  Obie wypowiedzi: Jarka Wolnego i przedstawiciela Izby Rolniczej mają swój kontekst: pochodzą ze spotkania z posłem Pawłem Szałamachą, które zdominował temat wiatraków. Generalnie chodzi o obawy wydzierżawiajacych, związane z ograniczeniami korzystania z własnej nieruchomości, możliwością zasiedzenia,  ustanowienia hipoteki na dzierżawionym gruncie, cesji umów oraz przeniesienia prawa własnosci ponieważ wiatrak jest droższy niz grunt, na którym się znajduje. Prawnik OSPE, analizując podobną umowę, napisał: "Umowa skrajnie niebezpieczna. Nie polecam..."

Przedstawiciel Powiatowej Izby Rolniczej w Szamotulach: Akty notarialne zostały podpisane, wola została wyrażona, oni na wszystko sie zgodzili...

https://www.youtube.com/watch?v=QfdmX4YxchA

Napisane przez Subbuteo dnia 26.02.2013, 18:19:33


Wójt Woropaj spotkał się z Iwoną Monkiewicz, autorką miejscowego planu zagospodarowania pod wiatraki. Przypomnijmy, ze wbrew obowiązującym przepisom plan miejscowy został opłacony przez inwestora. Na domiar złego wykonawca planu nie został wyloniony w przetargu, jak być to powinno, ale wybrany przez tego samego inwestora, który zapłacił za plan. Niezapomnianych wrażeń podczas prezentacji planu dostarczyła specjalistka od medycyny estetycznej mówiąca o syndormie turbiny wiatrowej (farma pieknosci czy farma wiatrowa - w sumie niewielka różnica) oraz prezes Wardach, zwracający uwagę pani Monkiewicz by bardziej powściągliwie odpowiadała na pytania dotyczące planu.

Napisane przez Subbuteo dnia 24.02.2013, 23:05:03


Wielki sukces! Projekt nowelizacji prawa budowlanego w kierunku określenia minimalnej odległości  turbiny od zabudowań nie trafił do kosza, ale do powołanej specjalnie podkomisji. Jej pierwsze posiedzenie planowane jest na następne posiedzenie Sejmu. Wreszcie pojawia się szansa na merytoryczna dyskusję!

Poseł Anna Zalewska przedstawiła problem związany z konfliktami wokół farm wiatrowych. Potem rozpoczęła się dyskusja. Jako pierwsza zabrała głos przedstawicielka Ministerstwa Gospodarki, która powiedziała: Nie jestem upoważniona do reprezentowania stanowiska rządu, które jest procedowane od października 2012. !4 lutego udało się przesłać je do konsultacji międzyresortowych.

Poseł Czerwiński (PO) złożył wniosek o odrzucenie projektu. Na szczęście przeszedł inny - o skierowanie do podkomisji (stosunkiem głosów 22:17)

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=4021C82E388CBC7FC1257B1800478049

Napisane przez Subbuteo dnia 21.02.2013, 19:04:20


Warto działać! Są już pierwsze efekty naszej akcji: przedstawiciele protestujacych przeciwko nieprawidłowym posadowieniom wiatraków zostali zaproszeni na dzisiejszze posiedzenie połączonych komisji infrastruktury i samorządu terytorialnego, na którym poseł Zalewska prezentowac będzie propozycje minimalnej odległości turbiny od zabudowań.

Bedą nas reprezentować osoby, które wcześniej przekonały Greenpeace do zmiany stanowiska, a prezydenta skłoniły do wyrażenia opinii. Przypomnijmy, ze Greenpeace obecnie akceptuje stawianie wiatraków tylko tam, gdzie nie budzi to protestów, a prezydent najchetniej wprowadiłby moratorium na budowę do czasu wprowadzenia nowych i jasnych przepisów.

Napisane przez Subbuteo dnia 20.02.2013, 07:43:56


Wiatraki to także problem społeczny, nie tylko ekologiczny. Symbol, że mieszkańcy gmin żądają podmiotowego traktowania i chcą decydować o swoim losie i przyszłości lokalnej wspólnoty. Naszymi przeciwnikami nie są inwestorzy wiatrowi, ale wybrani przez nas reprezentanci, którzy nie chcą słuchać naszej opinii. A to przecież my mamy ponieść koszty budowy i eksploatacji farm wiatrowych w wyższych rachunkach za prąd, spadku cen naszych nieruchomości oraz obniżeniem jakości życia - taka była konkluzja wczorajszej dyskusji w Radio Maryja, w której uczestniczyli poseł Małgorzata Sadurska oraz Marian Daszyk (Podkarpacie), Mirosław Telega (Dolny Śląsk), Piotr Kurowski (Mazowsze) oraz Hanna Szumińska (Wielkopolska).

Napisane przez Subbuteo dnia 18.02.2013, 15:25:10


Po publikacji opinii rolnika na temat umowy dzierżawy gruntu pod wiatrak, czas na publikację przykładowej umowy.

Zwróćcie koniecznie uwage na następujące zapisy:

Dzierżawca nie odpowiada za zwykle występujace, ujemne skutki, które powstają po stronie wydzierżawiającego w związku z eksploatacją siłowni wiatrowych, w szczególnosci za:
a) zmniejszenie powierzchni użytkowanej rolniczo,
b) utrudnienia lub przeszkody w innym uzytkowaniu, np. ograniczenia zabudowy,
c) utrata subwencji przez wydzierżawiajacego,
d) obniżenie wartości rynkowej gruntu.
Wady te są rekompensowane i uwzględnione w czynszu dzierżawnym (par.11.2)

Wydzierżawiający oświadcza, że jest mu wiadomym, że wzniesione lub planowane do wzniesienia na jego terenie siłownie wiatrowe mogą słuzyć zabezpieczeniu zaciągniętych przez Dzierżawcę kredytów bankowych (par.1.6)

W przypadku, gdyby z jakichkolwiek przyczyn, innych niż wprost wskazane w niniejsej umowie stałby się uprawniony do wypowiedzenia niniejszej umowy przed upływem okresu, na który została zawarta, Wydzierżawiający bedzie zobowiazany do niewykorzystania prawa do wypowiedenia. (par.3.1)

W przypadku wszczęcia przez Wydzierżawiajacego jakiegokolwiek sądowego lub administarcyjnego postępowania z zarzutem, iz niniejsza umowa lub Nowa Umowa Dzierżawy jest nieważna bądź nieskuteczna lub została rozwiązana przez Wydierżawiającego przed upływem jej obowiazywania (...) Dzierżawca będie uprawniony do zawarcia z nim umowy sprzedazy części gruntu objętego niniejszą umową (...) (par.5)

Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn Dzierżawca nie będzie mógł eksploatować przedmiotowej siłowni wiatrowej, w jego miejsce wstapi osoba trzecia jako natepca prawny (par.16.1)

Wszelkie zmiany po stronie dzierżawcy, a więc wstąpienie w jego prawa osoby treciej dla swej skutecznosci wymaga zgody banku finansujacego. Bank finansujacy ma prawo sam wejsć na miejsce Dzierżawcy i wstąpić w jego prawa i obowiązki (par. 16.2) 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 16.02.2013, 22:22:40


Gmina Duszniki to doskonały przyklad pokazujacy, jak niewłaściwa lokalizacja farmy wiatrowej mogłaby zahamować rozwój gminy. Przypomnijmy, że przewodniczący Skórnicki na pytanie, gdzie - z powodu ograniczenia prawa zabudowy przez plan pod wiatraki - mają budować domy mieszkańcy Grodziszczka, odpowiedział: działki budowlane przewidziane są w Podrzewiu. Bagatela - około 30 km dalej!

21.40-23.35 Rozmowy niedokończone:

Elektrownie wiatrowe zagrożeniem dla rozwoju wsi polskiej
W audycji udział biorą poseł Małgorzata Sadurska oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Komitetu Obrony Mieszkańców przed Budową Elektrowni Wiatrowych: Marian Daszyk, Mirosław Telega, Piotr Kurowski i Hanna Szumińska - Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pozytywna Energia.

Napisane przez Subbuteo dnia 16.02.2013, 10:50:39


Jeśli wiatraki, to rozumnie i zgodnie z planem - tak najkrócej można streścić opinię starosty Kowzana. Starosta orientuje się też, że podejmowane są próbt regulacji odległosci minimalnej. W najbliższym czasie zwrócimy się do starosty Kowzana z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu informacji, ze rada gminy sama może uchawlić minimalna odległość wiatraków od zabudowań na jej terenie.

Ponizej odpowiedź starosty;

Szanowna Pani,

według mojej wiedzy kwestia uregulowań prawnych dotyczących farm wiatrowych, zwłaszcza w zakresie minimalnej odległości turbiny od zabudowań, jest już rozpatrywana, są pewne przymiarki legislacyjne i liczę na to, że doczekamy się jasnych przepisów. Dotychczas nikt nie zwracał się do mnie z prośbą o poparcie konkretnego projektu, niemniej nie kryję swojej opinii, iż gminy powinny w sposób racjonalny i przemyślany dopuszczać do lokalizacji takich urządzeń. Jestem zwolennikiem lokalizowania ich zgodnie z planami zagospodarowania przestrzennego, a nie w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

 Paweł Kowzan, Starosta Szamotulski

 


--- Original message follows ---
Temat: farmy wiatrowe - apel marurskich starostów
Od:  "wikiduszniki.pl" < <mailto:redakcja@wikiduszniki.pl> redakcja@wikiduszniki.pl>
Do: " <mailto:starostwo@szamotuly.com.pl> starostwo@szamotuly.com.pl" < <mailto:starostwo@szamotuly.com.pl> starostwo@szamotuly.com.pl>
Data: 04-01-2013 8:25


Panie Starosto,

w związku z apelem mazurskich starostów w sprawie uregulowań prawnych dotyczących farm wiatrowych, z którym może zapoznać się m.in. pod linkiem:
http://www.wikiduszniki.pl/newsy.php?fn_mode=comments&fn_id=700
zwracam się z pytaniem, czy. przyłączy się Pan do tej inicjatywy lub czy podejmie Pan inne działania na rzecz rozwiązania problemów wokół lokalizacji farm wiatrowych, z którymi mamy do czynienia na terenie naszego powiatu? Zaznaczam, że - jak wynika np. z wypowiedzi wójta Woropaja dla darmowej prasy drukowanej - poziom wiedzy merytorycznej włodarzy wydających decyzje środowiskowe nie jest wysoki, wręcz nie mają oni pojęcia o istniejących zagrożeniach, o których mówi m.in. Ministerstwo Zdrowia, zalecając budowę farm wiatrowych nie bliżej niż 2 km od zabudowań.

Hanna Szumińska,  <http://www.wikiduszniki.pl> www.wikiduszniki.pl

Napisane przez Subbuteo dnia 07.02.2013, 21:34:58


Nie tak dawno na forum wiki pojawiły się biadolenia, że żaden poseł nie pofatyguje sie do nas, bo po co.  Karol napisal: Jeśli masz ochotę to zaproś posła do domu może przyjedzie prywatnie! Myślisz, że obojętnie który poseł ma czas aby na każde zawołanie przyjechać na jakieś zadupie ?? Spróbuj zaprosić radnego do sejmiku a zobaczysz jakie to jest proste. Siedzieć przy kompie i pisać pierdoły to wielu potrafi ale spróbuj jeden z drugim coś u siebie zorganizować to zobaczycie jakie to jest proste.

Niedługo potem zadzwonił poseł Paweł Szałamacha, że zaprasza na spotkanie w barze STOP w Dusznikach (18.02, god. 18.00).  Będzie okazja posłuchac, co ma do powiedzenia i przedstawić im nasze sprawy. Przypomnijmy, że poseł Szałamacha interweniował u starosty w sprawie ośrodka w Grzebienisku i ostatnio przekazał nam publikację na temat uregulowań prawnych dotyczących wiatraków.

Napisane przez Subbuteo dnia 05.02.2013, 18:00:53


Pamiętacie, jak sołtys Pawlaczyk i sołtys Majda prześcigali się w organizowaniu wyjazdów dla dzieci? Miały być one finansowane z bliżej nieokreślonych środków unijnych - takie informacje przynajmniej się pojawialy. Okazuje się, że firma wiatrowa twierdzi, że to ona dała pieniądze i chwali się tym na stronie www.parkwiatrowyduszniki.pl, podobnie jak sponsorowanien Kalendarza Strażackiego, którego koszt druku szacujemy na 500 zł.

http://www.parkwiatrowyduszniki.pl/24-wycieczki-z-okazji-dnia-dziecka

http://www.parkwiatrowyduszniki.pl/26-kalendarz-strazacki-osp-duszniki

Napisane przez Subbuteo dnia 02.02.2013, 22:51:47


Poseł Paweł Szałamacha przesłał nam opracowany przez Instytut Sobieskiego, którym do niedawna kierował raport  "Regulacje prawa krajowego dotyczące inwestycji w farmy wiatrowe (wybrane aspekty)".

Na co zwróciła uwagę Katarzyna Treter-Sierpińska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia "Pozytywna Energia" w trakcie lektury tego opracowania?
 
 1. sprawa map akustycznych. Są one przewidziane dla terenów miejskich i przemysłowych - w przypadku farm wiatrowych chyba trzeba będzie wnioskować o sporządzenie map akustycznych jak dla terenów przemysłowych;
 
 2. uchwały o wyznaczeniu cichych obszarów - moze je podjąć Rada Powiatu w uzgodnieniu z właściwym wójtem lub burmistrzem;
 
3. istnieje mozliwość wystąpienie o kwalifikacje zabudowy (inwestor kwalifikuje z automatu wszystkie domy na terenach wiejskich jako zabudowę zagrodowa. Gdyby udało się wydobyć kwalifikację jako zabudowę jednorodzinną, wszystkie wyliczenia raportów dotyczące hałasu idę w błoto ze względu na normy)
 
4. potwierdzenie, że elektrownie wiatrowe nie generują lokalnych miejsc pracy;
 
5. stwierdzenie, że podatek dochodowy płacony przez przedsiębiorcę jest z punktu widzenia gminy bez znaczenia
 
6. dochody z tytułu podatku od nieruchomosci mogą prowadzić utraty części subwencji wyrównawczej.

Całość publikacji możemy udostepnić zainteresowanym na mejla.

Napisane przez Subbuteo dnia 24.01.2013, 22:30:05


W związku z informacją, że według Wielkopolskiej Izby Rolniczej dzierżawcy gruntów pod wiatraki powinni płacić rolnikom już od momentu zawarcia umowy przedwstępnej, chcieliśmy zadać przzedstawicielom PSWM kilka pytań:
1. od jakiego momentu - zgodnie z zawartymi umowami - PSWM Wielkopolska zacznie płacić czynsze z tytułu dzierżawy rolnikom z gminy Duszniki?
2. czy firma jest gotowa - w myśl zaleceń WIR - rozpocząć płacenie już teraz (z ewentualnym wyrównaniem)?
3. czy zawarte z rolnikami umowy były opiniowane przez prawników, jeśli tak, to jakich?
4. czy umowy zawierają klauzule lojalnościowe, nakazujące wspieranie inwestycji wiatrowej PSWM Wielkopolska?
5. czy umowy zawierają klauzulę tajności, zabraniającą ujawniania ich treści?
6. czy umowy zawierają zgodę rolnika na ustanowienie hipoteki na należącej do niego działce, na której stanąć ma wiatrak?
7. czy umowy zawierają zgodę na przeniesienie praw do dzierżawy?
8. czy umowa może być wypowiedziana przez rolnika?
9. czy umowa dzierżawy z PSWM jest dla rolników korzystna?

Niestety, strona PSWM Wielkopolska jest w przebudowie, kontaktu brak;
http://www.pswm-wielkopolska.com.pl/

Internet pokazuje adres w Poznaniu przy Staszica 2, z pozwu o naruszenie renomy wynika, że biuro miesci się w Poznaniu przy Niedziałkowskiego, ale wiemy przecież, że jest w Dusznikach.

Ponieważ z załączników do pozwu o naruszenie remomy widać, że pracownicy i prawnicy PSWM czytają wiki, spodziewamy się odpowiedzi na redakcyjnego maila. 

Redakcji tak bardzo zależało na skontaktowaniu się z firmą, że przeszukalismy całą pocztę i odnaleźliśmy urzędową odpowiedź, ze z inwestorem wiatrowym koresponduje się za pomocą tego adresu poland@continentalwind.com . Korzystająć z okazji dodaliśmy pytanie, czy farma Duszniki została już sprzedana i czy jest na nią duży popyt.

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 17.01.2013, 21:07:57


Wielkopolska Izba Rolnicza będzie doradzać rolnikom, którzy chcą dzierżawić grunt pod wiatraki. Ukazał się tekst na ten temat, którego najważniejszy fragment cytujemy: Uważamy, aby dzierżawca zobowiązany był do zapłaty czynszu już od momentu podpisania umowy przedwstępnej, ponieważ od tego momentu rolnik związany jest postanowieniami tejże umowy i ma ograniczone możliwości w zakresie dysponowania swoją własnością – dodała Masion-Zamorska.

Czy PSWM Wielkopolska, firma, która chwali się, że spełnia wszelkie standardy dostosuje się i do tego wyrażonego przez eksperta Wielkopolskiej Izby Rolniczej? Czy zapłacą naszym rolnikom czynsz  z wyrównaniem od początku dzierżawy między 2006 a 2009 rokiem? Powinni!

http://wiadomosci.onet.pl/regionalne/poznan/wielkopolska-izba-rolnicza-pomoze-ocenic-umow-dzie,1,5395823,region-wiadomosc.html

Napisane przez Subbuteo dnia 16.01.2013, 18:25:35


Otrzymaliśmy od Stowarzyszenia Kochajmy Mazury tekst apelu jaki pięciu starostów z Mazur i Suwalszczyzny wystosowało do władz Polski. Apel dotyczy postulatu ustalenia minimalnej odległości budowy elektrowni wiatrowych od domów mieszkalnych.

Napisane przez Subbuteo dnia 04.01.2013, 00:09:57


Temat wraca razem z wiatrakami. Radny Siemieniak w swoim oswiadczeniu majątkowym za rok 2008, dostepnym na stronie Urzędu Gminy Duszniki, czyli tu:

http://bip.duszniki.eu/bip/organy-wladzy-publicznej/rada-gminy/Oswiadczenia-majatkowe/oswiadczenia-majatkowe-za-2008-rok.html


przyznał, że skasował 1214, 31 zł od firmy PSWM Wielkopolska. Przyciśnięty do muru na sesji w poprzedniej kadencji  twierdził, że to za pomiar wiatru, potem zmienił wersję i powiedział, ze za pilnowanie masztu. Praca ciecia nie wymaga szczególnych kwalilifikacji, nie ma więć żadnego powodu, by wykonywał ją własnie radny Siemieniak. Co do kwalifikacji miernika wiatru, to wydaje się, że mierzyć każdy może. Dlaczego więc firma wiatrakowa wybrała właśnie radnego Siemieniaka?

Jest to tym bardziej osobliwe, że ustawa o samorządzie gminnym stanowi, że radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących podważyć zaufanie wyborców. Czy przyjmowanie wynagrodzenia od inwestora, który zapłacił tez za wykonanie planu i studium jest właściwe? Czy radny Siemieniak przyjąłby też kasę od innych potencjalnych inwestorów? Co jeszcze zrobiłby dla kasy?

Napisane przez Subbuteo dnia 03.01.2013, 00:48:51


Jest odpowiedż Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu na pytanire o zaawansowanie prac nad raportem dotyczącym wiatraków w Dusznikach. Okauje się, że kilka dni temu inwestor uzupełnił dopiero - na wezwanie RDOŚ - dokumentację,

A oto cała odpowiedź rzecznika prasowego RDOŚ na pytanie wiki:

Dzień dobry,

odpowiadając na Pani pytania wyjaśniam, że 17.09.2012 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynął wniosek Wójta Gminy Duszniki o uzgodnienie warunków realizacji inwestycji, polegającej na budowie farmy wiatrowej o łącznej mocy do 160 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gm. Duszniki. Do wniosku załączono raport o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji, wykonany w sierpniu br. przez firmę Atkins Polska sp. z o.o.16.10.2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony wezwał inwestora do uzupełnienia raportu w zakresie ochrony przed hałasem, ochrony przyrody oraz w zakresie gospodarki odpadami.Uzupełnienia wpłynęły 27.11.2012 i 17.12.2012 r.W chwili obecnej trwa postępowanie wyjaśniające i analiza otrzymanych uzupełnień do raportu.

 

Jeśli chodzi o przesłanie raportu w formie elektronicznej, informuję, że z przyczyn technicznych nie jest to możliwe (nasza poczta elektroniczna może dokonać transferu pliku o wadze max. 5 mb, a raport ma ponad 400 mb). W związku z tym możliwe jest otrzymanie wersji na płycie CD, ale po wystąpieniu do nas z wnioskiem o udostępnienie informacji o środowisku, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Wzór wniosku znajdzie Pani na naszej stronie internetowej w zakładce wnioski (link poniżej).

 

http://poznan.rdos.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=125:wniosek-o-udostepnienie&catid=41:wnioski&Itemid=62

 

Z uszanowaniami,

 

Łukasz Dąbkowski

 

st. specjalista

rzecznik prasowy

RDOŚ w Poznaniu

tel.: 61-831-1306

 

Napisane przez Subbuteo dnia 21.12.2012, 08:04:01


Wraca temat farmy wiatrowej. Po spotkaniu z PSWM Wielkopolska wójt Worpaj widzi możliwość budwy farmy wiatrowej w Dusznikach w 2013 r. Gmina ma też sfinansować zmianę planu, a RDOŚ na dniach wydać ocenę raportu oddziaływania na środowusko.  Okazuje się, że raport,  na temat którego informacji nie chciał udzielić pracownik Urzędu Gminy. Lubik, jest już od dawna w RDOŚ.

Ciekawe, czy symulacje hałasu wywołanego przez turbiny robił znowu osławiony mgr Szulczyk, który ostatnio powiedział, że nieważne, czy parametry kałasu  po budowie są przekroczone czy nie, bo można je skorygować (on to robi przez telefon).


 

Napisane przez Subbuteo dnia 19.12.2012, 08:45:37


Przed Sądem Okręgowym w Poznaniu zakończyła się pierwsza rozprawa o naruszenie dóbr osobstych i renomy spółki PSWM Wielkopolska. Ani powódka (PSWM Wielkopolska), ani pozwana (Hanna Szuminska) nie chcą ugody. Dziś została przesłuchana Hanka. To początek procedury. W ciągu 3 tygodni powódka (PSWM Wielkopolska) ma skonkretyzować zarzuty, następne 3 tygodnie będą na ustosunkowanie się do nich pozwanej, 1 marca 2013 przesłuchany zostanie świadek, Krzysztof Każmierczak, autor spornego artykułu. opublikowanego przez Głos Wielkopolski.  Generalnie chodzi o to, że PSWM twierdzi, że Hanka jest faktycznie współautorką tekstu. a jej wypowiedź, że potwierdziły się wszystkie podejrzenia Stowarzyszenia Rozwój-Przyszłość co do nieprawidłowości związanych z posadowieniem farmy wiatrowej w Dusznikach  jest nieprawdziwa.

Redakcja wiki zastanawia się, jak powódka (PSWM Wielkopolska) w ogóle wpadła na pomysł, że  artykuł został zainspirowany przez Hankę i opublikowany bez sprawdzenia faktów. Czy wójt Woropaj ma z tym coś współnego? Czy to aby nie on powiedział coś podobnego na sesji Rady Gminy Duszniki? Czy to wójt Woropaj wprowadził PSWM Wielkopolska  w błąd?

 

Napisane przez Subbuteo dnia 14.12.2012, 14:17:03


Witam serdecznie,
 

Uprzejmie prosimy o publikację poniższego materiału na Państwa stronach www:

Krzysztof Moroń
"Bezpieczne OZE"

Napisane przez Subbuteo dnia 10.12.2012, 15:38:22