W naszej ankiecie na wskazanie najlepszego źródła dochodu na wsi wygrały  dotacje unijne, a blisko na drugim miejscu uplasowała się renta. Widać tutaj jak trudno jest utrzymywać się z tradycyjnych wiejskich zajęć. Potrzebne są zmiany, aby mieszkańcy wsi mieli godny dochód. Pocieszającym faktem jest informacja, że wszystkie zajęcia typowo wiejskie razem wzięte zdobyły najwięcej głosów.

 

Zapraszamy obok do kolejnej ankiety z przymrużeniem oka. Tym razem wybierzmy ulubionego naszego ucznia klasy Alana w  ALANOWELI.

Jeżeli ktoś nie pamięta naszych bohaterów z ALANOWEL przypominamy opublikowane odcinki:

z dziejów klasy piątej szkoły w Dusznikach. (1) (28.04) 
z dziejów klasy piątej szkoły podstawowej w dusznikach (2) - w hołdzie niewinnej tequilli (30.04)
z dziejów klasy piątej szkoły podstawowej w dusznikach (3) pół najdłuższego weekendu (3.05)
z dziejów klasy piątej sp w dusznikach (4) pastowanie podłogi na poziomie s  (10.05)
z dziejów klasy 5 sp w dusznikach.(5) słów kilka o grubym romku z poziomu s-m (11.06)
z dziejów klasy piątej sp w dusznikach (6) szkolny sekretariat (25.06)
zebranie klasowe bez wychowawcy czyli potulna zgraja. (7) (27.06)

i dalej

odcinek 8

odcinek 9

odcinek 10

odcinek 11

odcinek 12

odcinek 13

odcinek 14

odcinek 15

odcinek 16

odcinek 17

odcinek 18

odcinek 19

odcinek 20

odcinek 21

odcinek 22

odcinek 23

Napisane przez Subbuteo dnia 01.10.2012, 14:56:30


Tak się nakręciliśmy na praworządność, że zapytaliśmy  Urząd Gminy, ile razy zawiadamiał policję lub prokuraturę o wykroczeniach czy przestępstwach oraz jaka procedura obowiązuje w takich przypadkach. Dorzuciliśmy też pytanie,  czy Urząd Gminy z urzędu zawiadomi prokuraturę o możliwości wyłudzenia podpisów i fałszowania dokumentu w związku ze żwirownią w Mieściskach. Tylko Urząd Gminy dysponuje dokumentami, które mogą być dowodami w sprawie.

Napisane przez Subbuteo dnia 27.09.2012, 09:14:16


Cóż za precyzja! Co za wykwintne sformułowania: obrót prawny, zdolność prawna, Urząd Gminy nie posiada wiedzy… A pytanie było proste – czy radca prawny z polecenia wójta złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie rzekomego zniesławienia poprzez „publikację wizerunku Wójta Gminy Duszniki Adama Woropaja z dopiskiem „debil“. Czy takie działania mieszczą się w zakresie obowiązków radcy prawnego? Czym rzeczywiście zajmuje się radca prawny?W nawiązaniu do skierowanego zapytania uprzejmie proszę o doprecyzowanie, o jakim zawiadomieniu "przeciwko wikiduszniki" jest mowa w Pani zapytaniu.

Urząd Gminy Duszniki nie posiada wiedzy, aby w obrocie prawnym funkcjonował podmiot posiadający zdolność prawną o nazwie "wikiduszniki".

Adam Woropaj
Wójt Gminy Duszniki

 

From: wikiduszniki.pl [mailto:redakcja@wikiduszniki.pl]
Sent: Monday, September 24, 2012 8:28 AM
To: urząd@duszniki.eu
Subject: zawiadomienie art. 216

 
Proszę o odpowiedź na następujące pytania;
1. czy radca prawny Urzędu Gminy przygotował zawiadomenie do prokuratury przeciwko wikduszniki i czy wójt udzielił mu stosownego pełnomocnictwa
2. z jaką datą zostało zawiadomienie  wysłane
3. czy obsługa tego typu spraw mieści się w zakresie obowiązków radcy prawnego Urzędu Gminy
Pozdrawiam, Hanna Szuminska, www.wikiduszniki.pl

 


 

Napisane przez Subbuteo dnia 27.09.2012, 09:07:52


Czy radca prawny gminy napisał zawiadomienie do prokuratury w imieniu wójta za pieniądze z naszych podatków? Dlaczego wójt kłamał, ze zawiadomił prokuraturę w sprawie zniesławienia radnych, a kazał napisać, że wiki dało jego wizerunek z określeniem "debil"? Czy powołanie się na art. 216 kodeksu karnego zamiast 212 ma uchronić Woropaja  przed śmiesznością w PSL?Takie pytania pojawiły sie po dzisiejszym przesłuchaniu Hanki.

Dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, ze Hanka starała się bardzo o uzyskanie statusu podejrzanej, co pozwoliłoby jej na zapoznanie się z całością zebranego materiału dowodowego, przede wszystkim z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa i ew. przesłuchaniem zawiadamiającej strony. Przyznała się do wykonania grafiki, ale zaprzeczyła, by był to  wizerunek wójta z określeniem "debil". - Była to karta debetowa ze standardowym napisem "debit card", ilustrująca tekst o zamiarze zaciągnięcia wysokiego kredytu. Użycie fotografii Woropaja jako pomysłodawcy zadłużania gminy było uzasadnione - powiedziała.

Na żadne z pytań figurujacych w postanowieniu prokuratora (patrz poniżej) Hanka nie udzieliła odopwiedzi, ponieważ nie jest operatorem strony. Dodała za to coś o prześladowaniu opozycji.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 22.09.2012, 17:35:43


 - W załączniku opinia Stowarzyszenia Pasikonik przekazana przed chwilą do
Urzędu Gminy Duszniki.Chętnie podzielimy się nią ze społeczeństwem wierząc
że i inne podmioty uczestniczące w konsultacjach to zrobią ( tak jak SRP ) - napisała Magda Hojak-Pałęza, przesyłając nam treść opinii w sprawie połączenia biblioteki gminnej i GCK.  Pasikonik opowiada się za rozdzieleniem tych instutucji i rozszerzeniem ich oferty.

 

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 21.09.2012, 15:17:05


Rada Gminy wytyczyła jednomandatowe okręgi wyborcze.  Zobaczcie, jak się będziemy wybierać w nadchodzących wyborach.

Napisane przez Subbuteo dnia 19.09.2012, 22:40:43 

Napisane przez frmn dnia 15.09.2012, 18:04:19


W tym roku jednym z wiodących tematów kongresu będzie sytuacja kobiet na wsi. To dlatego na scenie w Sali Kongresowej  wystąpiła dobrze znana także z występów w naszej gminie Jarzębina – zespół Koła Gospodyń Wiejskich z humorem i bez kompleksów. Jak widać na zdjęciach naszej kobiecej reprezentacji humory również dopisują.. Na powitanie spikera: "Witamy kobiety z Wielkopolski" uczestniczki z naszego regionu odpowiedziały: "Kobiety z Wielkopolski pozdrawiają resztę Polski"

 

 

  

Napisane przez Subbuteo dnia 14.09.2012, 12:23:40


W ubiegłym roku na Kongresie Kobiet repreentowała nas tylko Dorota Tułodziecka-Adams. Dwoiła się i troiła, by nawiązać jak najlepsze kontakty oraz zainteresować naszymi sprawami jak największą grupę osób. Dorota obiecała sobie (i nam), że na kolejny Kongres Kobiet pojedzie już grupa osób z naszej gminy. I tak się stanie: w piątek rano kilka kobiet m.in. z Wierzei, Mieścisk, Wilczyny, Grzebieniska i Brzozy wyruszy do Warszawy. Będziemy na bieżąco relacjonować ich działania.

Poniżej: Jolanta Kwaśniewska i Dorota Tułodziecka-Adams na ubiegłorocznym Kongresie Kobiet

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 11.09.2012, 09:59:29Otwarte spotkanie konsultacyjno-doradcze dotyczące projektów możliwych do
sfinansowania w ramach Funduszu Sołeckiego, które odbyło się 5 września br
w Dusznikach zgromadziło mieszkańców zainteresowanych pogłębieniem swojej
wiedzy na ten temat ( w tym także część radnych, sołtysów i członków rad
sołeckich ). Aktywny udział uczestników - pytania i dyskusje potwierdził
potrzebę organizowania takich szkoleń również w gminie Duszniki, w której
dzięki uchwałom rady gminy Fundusz istnieje od początku swojej historii w
Polsce czyli od roku 2010. Pomimo obaw związanych z potencjalnymi problemami
związanymi ze skłóceniem środowisk sołeckich co do sposobów przeznaczania
pieniędzy z Funduszu Sołeckiego społeczności lokalne potrafiły dotąd
sprostać temu zadaniu. I choć z pewnością czasami nie obyło się bez wymiany
pomysłów i poglądów to pierwsze zmiany na wsiach dzięki Funduszowi już są
widoczne. Warto spróbować nowych, dotąd nie realizowanych pomysłów
korzystając z doświadczeń innych sołectw w naszym kraju, gdzie z powodzeniem
są one realizowane. Warto informować o tym, że świetlice wiejskie czy też
festyny nie są jedyną możliwością zainwestowania pieniędzy sołeckich. Jest
mnóstwo innych - zgodnych z zasadami Funduszu Sołeckiego możliwości, a
pomysły na nie i wybór najbardziej odpowiednich dla integracji i rozwoju
konkretnego sołectwa zależy od samych jego mieszkańców. Spotkanie pokazało,
jak brakuje wiedzy i doradztwa dla mieszkańców w tym zakresie. Było też
szansą, żeby choć trochę te braki uzupełnić. Kto był na sali może ocenić
organizację spotkania i jego wartość informacyjną, za które odpowiadały
organizacje pozarządowe: Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów oraz Stowarzyszenie
Pasikonik ( opinie i sugestie -dotyczące także tematyki kolejnych szkoleń i
warsztatów można przesyłać na adres paleza@pasikonik.org ).

Napisane przez Subbuteo dnia 06.09.2012, 09:06:32


W Dożynkach Jasnogórskich oraz Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rolników do Matki Bożej na Jasną Górę uczestniczyli Jadwiga Klińska, KGW Wierzeja oraz inni mieszkańcy naszej gminy. Podczas gdy wójt wraz ze swoją świtą bawili się w najlepsze na koszt podatnika,  nasi rolnicy w ciszy i spokoju udali się na Jasną Górę, by godnie obchodzić święto plonów.

Msza Święta Dziękczynna z błogosławieństwem wieńców żniwnych rozpoczęła się przy ołtarzu pod Szczytem w niedzielę w dniu 2 września 2012 roku o godz. 11.00. Pielgrzymie modlitwy na Jasnej Górze trwały od soboty 1 września. Odbyły się też Msza Święta i Apel w Bazylice Jasnogórskiej. Modlitewne czuwanie trwało całą noc, aż do Sumy Dożynkowej.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 02.09.2012, 21:57:55

Napisane przez frmn dnia 29.08.2012, 13:09:37


Dorota Tułodziecka-Adams przyjechała, bo ma do wypełnienia ważną misję.
O działaniach Doroty będziemy informować na bieżąco.Napisane przez frmn dnia 24.08.2012, 23:34:03


Kiedy 1 lipca 2012 r zamieściliśmy na naszej stronie ankietę traktowalismy to jako zabawę. I na poczatku tak było. Każdy kto chciał prawdopodobnie klikal swoją miejscowość, także po 2 tygodniach każda wieś miała conajmniej 1 kliknięcie. Wtedy w naszej gminie wybuchła afera z odwolywaniem sołtysa Mieścisk/Sarbii. Po odwołaniu starego wybrano nowego soltysa Szymona Janika. W tym samym czasie gwałtownie zaczęła rosnąć w naszej ankiecie popularność Sarbii, a nieco pózniej Mieścisk. Te dwie miejscowości,a raczej solectwo Miesciska/Sarbia zdecydowanie wygrało ranking mimo, ze ma tam powstać zwirownia, która niesie z sobą wiele uciążliwości. Uważamy, ze tak przekonujące zwycięstwo łączy sie z pewnością z opisanymi wyżej wydarzeniami. Nasi czytelnicy chcą coś zmienić w swoim otoczeniu i pokazują jak to zrobic. Trzeba odwołać starych skompromitowanych urzedasów i powołać nowych. Czy zaczyna sie rewolucja w naszej gminie? Czas pokaże. Poniżej końcowe wyniki ankiety, w której zadaliśmy pytanie:

W której wsi żyje się najlepiej?

Napisane przez frmn dnia 18.08.2012, 19:40:52


Gosia i Czesia zaproponowały nam 3 potrawy: panierowana cukinia, mus z jabłek i kwaszone ogórki.


Poniżej składniki do wykonania wszystkich dań tego odcinka:


1. Panierowana cukinia:
 - duża cukinia
 - jajka
 - bułka tarta
 - oliwa, sól, pieprz


2. Mus z jabłek
 - 1 kg jabłek
 - 20 dag cukru


3. Ogórki kwaszone
 - 5 kg niewielkich ogórków (najlepiej świeżo zebranych)
 - 15 - 20 dag soli
 - 10 szklanek wody
 - 4 - 5 liści laurowych
 - 2 główki czosnku
 - korzeń chrzanu
 - 3 łyżki nasion kopru
 - kilka liści winogronowych, czerwonej porzeczki, dębu, wiśni
 - kilkanaście ziaren pieprzu

Zobacz relację (Multimedia -> WikiGotowanie)

Napisane przez frmn dnia 29.07.2012, 23:01:48


To już groteska, teatr absurdu. Czekasz na kogoś w tym sklepie wiejskim włóczęgo Estragonie? Godota nie doczekasz. Proszę jak polubił swą życiową rolę biegania z donosami do Mariana. Ale beretu woźnego nie chce oddać a zwłaszcza antenki od niego. On chyba chce być dalej na okładce alanoweli. Skończy się to okładką, lecz od szkolnych porządkowych. Mnie takie zachowanie przypomina upadłą gwiazdę piosenki chodnikowej, gotową dla jeszcze tygodnia sławy, nawet użyć szminki i stringów.

Uczniów Alana odwiedził na lekcji wódz od gry w cymbergaja i biwakowych kocherów, co to miał wyburzać te ściany na piętrze Mi. On musi faktycznie wrócić do szkolnej ławki zwłaszcza na przyrodę, gdzie dowie się o zmianach nieodwracalnych w środowisku poddanemu wyburzaniu ścian. W ramach tejże przyrody podszkoli się być może nieco i z geografii. Bo zdaje się, że pomylić piętra w naszej szkole to jeszcze by mu uszło, ale szukać naszej szkoły w basenie Adriatyku, to już naprawdę łeb gorący nie ocean, jak śpiewała uczennica Zosia z Bombardu.

Na każdym szkolnym piętrze wisi gaśnica do tłumienia ognia. Przeważnie szkolne gaśnice są stare. Na niektórych piętrach wiszą po dwie a na piętrze D nawet kilka gaśnic. Przy każdej gaśnicy dyżurują zuchy. Zuchami na piętrach dowodzą nad-zuchy. Większość nad-zuchów to, (co za zbieg okoliczności) woźni... Najważniejszy szkolny zuch stoi przy gaśnicach w D - to Jadwiś. Jadwiś sądzi, że jest nad-nad-zuHem. Zbieżność imion z Jadwisią z biurka Alana nieprzypadkowa. Chodzą razem na desery lodowe. Alan jest miłośnikiem lamusa. Jego otoczenie to żywe muzeum techniki.

 

Niedawno w blasku fleszy i swej nadmuchanej gazetki przykulał do B kolejną gaśnicę, którą okazyjnie kupił po cenie złomu, grzebiąc gdzieś w kupie rdzy. To gaśnica z lat 70' typu odwróć, wbij zbijak, skieruj pianę na źródło ognia. Z tym że odwrócić trudno, wbić wcale, a jedyne co wylatuje to żółta ciecz na spodnie. Na każdym szkolnym piętrze spotkać można róże i hiacynty, dumę każdej społeczności od czasów walki o ogień. Jedne rosną parami, inne już niestety samotnie. Czasami niektóre z nich nie są podlewane. Alan powinien dbać o szkolne kwiaty. Za te utopione w sportowym błocie skarbonki, wszystkie kwiaty miałyby wymalowane doniczki i nowe zraszacze. Alan dba o nie lecz raz na cztery lata przy przechodzeniu do następnej klasy i wyjątkowo, gdy któryś kwiat stanie się wieloletni. Wówczas Alan robi sobie z takim kwiatem całą sesję foto. Ostatnio Alan częściej odwiedza szkolne róże i hiacynty. Na piętrze B z wielkiej unimiłości odwiedził je już drugi raz. Wraz z Alanem na tę zabawę przygalopował też Jadwiś. Jadwiś przywlókł za sobą tę starą zdezelowaną gaśnicę, którą Alan niedawno kupił na złomie. Jadwiś trzasnął buciorami i chciał tą gaśnicą nawet zaraz podlać róże i hiacynty. Na szczęście interweniowali zuchowie i Jadwiś się opamiętał. Jadwiś, jak to mundurowi, nazywani kiedyś, jakoś tak zdrobniale od dużego buta, jest też podobnym kozakiem. Podobno też Alan domyśla się, że może odbyć się nadzwyczajna rada pedagogiczna w szkole. Dlatego biega po piętrach i dogląda kwiaty jak oszalały.
"...daremne żale, próżny trud..." (Alanie)

Napisane przez Subbuteo dnia 21.07.2012, 08:33:35


Karotka w krainie koszmarów.
Wolny przekład za Lewis'em Carroll'em.

Panie kocie Alanie, czy mógłby pan nam opowiedzieć bajkę zapytała pod koniec lekcji papuga Brysia.
Dobrze odparł kot Alan.
Odwiedziła mnie kiedyś Karotka i pyta
- kto rządzi tą krainą,
-więc ja odpowiadam że sami zwariowani.
- Ale ja nie chciałabym mieć do czynienia z wariatami - rzekła Karotka.
O, na to nie ma już rady - odparł Kot Alan.
- Wszyscy mamy tutaj bzika Ja mam bzika, ty masz bzika.
- Skąd możesz wiedzieć, że ja mam bzika? - zapytała Karotka.
- Musisz mieć. Inaczej nie przyszłabyś tutaj.
- A skąd wiesz, że ty jesteś zwariowany? Spytała Karotka.
- Po pierwsze - odpowiedział kot Alan - Tequila nie jest zwariowana.
Zgadzasz się z tym?
- Chyba tak - odpowiedziała Karotka.
- No, więc widzisz - ciągnął kot Alan - Tequila kiedy jest zadowolona
- macha ogonem, a kiedy jest zła warczy. Otóż ja macham ogonem kiedy jestem zły, dlatego machanie ogonem Tequili wobec dzieci uważam za oznakę złości, więc nasyłam na nią porządkowych. I dlatego jestem zwariowany.


Do soboty.

Napisane przez Subbuteo dnia 21.07.2012, 08:32:09


Dowiadujemy się nieoficjalnie, że we Wspólnej Sprawie obowiązuje zakaz wystąpienia z wnioskiem o podniesienie diet dla radnych, które wynoczą obecnie 500 zł i nie są wysokie. W związku z tym pojawiają się już pierwsze sygnały, by z wnioskiem o podniesienie diet wystąpili radni niezrzeszeni. Czy po odwołaniu sołtysa Mieścisk zanosi się na drugą historyczną sensację: jednogłośne przyjęcie wniosku opozycji?
 

Napisane przez Subbuteo dnia 18.07.2012, 23:29:16


Dlaczego były sołtys Pawlaczyk nie zdejmuje ze ściany domu tabliczki „Sołtys“? Bo najprawdopodobniej zamierza startować w wyborach uzupełniających. Po podliczeniu głosów w Mieściskach (około 30) ruszył z argumentami do Sarbii. W najbliźszy piątek Rada Gminy ma podjąć uchwałę w sprawie wyborów w tym sołectwie.
 

Napisane przez Subbuteo dnia 18.07.2012, 23:25:59


Wiele osób zastanawia się, co ma kuchenka do piaskownicy. Oto żwirowy rebus, który dostaliśmy na adres redakcji.

Napisane przez Subbuteo dnia 18.07.2012, 10:49:28