Aktywność wójta Bogusia rośnie i rozprzestrzenia się na kolejne

instytucje. Teraz wójt Boguś wziął na celownik Gminny Zespół

Interdyscyplinarny i zmienia zasady jego funkcjonowania. Uzasadnia

to tak: W dniu 28 grudnia 2010 r. Rada Gminy uchwaliła wymagane

zasady, jednakże z upływem czasu praktyka pracy Gminnego Zespołu

Interdyscyplinarnego w Dusznikach pokazuje, iż należy zmienić

zapisy poprzedniej uchwały i dostosować je do warunków naszej

Gminy. Zmiany polegają m.in. na:

  1. Możliwości powołania Zastępcy Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Dusznikach oraz Sekretarza.

  2. Wykreśleniu zapisów, które są powieleniem już istniejących w aktach wyższego rzędu.

 

 

Rzeczywiście, praktyka za wójta Bogusia wielce się zmieniła, niestety na gorsze... Jak wynika z uzasadnienia, najważniejsze jest tworzenie nowych stanowisk, opłacanych z publicznych pieniędzy.

Napisane przez: Subbuteo dnia 23.05.2017, 10:35:58

Komentarze:Dodany przez To pani Beata powinna przeczytać..., dnia 24.05.2017, 14:18:02

KOSZTY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
ORZECZNICTWO 13 3 2011 13

Rada gminy nie może ustalać w uchwale zasad wynagradzania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz określać środków finansowych na jego obsługę. Nie mieści się to bowiem, zdaniem organu nadzoru, w upoważnieniu ustawowym.

Mocą uchwały Rada Miejska w P. określiła tryb i sposób powoływania oraz szczegółowe zasady funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W załączniku do uchwały postanowiono: „Środki na obsługę (wynagrodzenie) członków zespołu i grup zapewnione zostaną ze środków własnych gminy w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie”.

Ten zapis został zaś zakwestionowany przez organ nadzoru.

Wojewoda zwrócił uwagę, że zgodnie z art. 9a ust. 15 ustawy „rada gminy określi, w drodze uchwały, tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania”. Natomiast art. 9a ust. 13 ustawy stanowi, że „członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych”.

W świetle powyższego brak jest podstaw prawnych do wydatkowania przez gminę środków finansowych na obsługę czy wynagrodzenia członków zespołu interdyscyplinarnego lub grup roboczych.Dodany przez Ty mi mów a ja zdrów, dnia 24.05.2017, 07:19:19

Wydatki to nie wynagrodzenia, zgadzam sie z poprzednim wpisem. Łatwo ludzmi manipulować, najpierw zachęcać do głosowania na Bogusia, a teraz pluć jadem. To są esbecko-pisowskie metody. FujDodany przez Za darmo umarło, dnia 23.05.2017, 21:32:38

§ 3

1. Wydatki powstałe w związku z pracami Zespołu pokrywane są z budżetu Gminy Duszniki, w części będącej w dyspozycji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.Dodany przez mug, dnia 23.05.2017, 20:32:45

Wnoszę skargę na niekompetencję i celowe wprowadzanie w błąd mieszkańców naszej gminy przez autora tego wpisu. WSZYSCY CZŁONKOWIE GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ŚWIADCZĄ SWOJĄ PRACĘ NIEODPŁATNIE !!! Wstyd, wstyd i jeszcze raz wstyd. Niedouczonym mędrkom polecam lekturę właściwych w tym zakresie przepisów. Powoływanie, skład i zadania zespołów interdyscyplinarnych określa ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 1390). To się nazywa zakłamanie i manipulacja !!!<<< Poprzednia 1 Następna >>>Dodaj komentarz
Imię
e-mail (opcjonalnie)
Zapamiętaj mnie
Treść komentarza:
Zostało znaków
CAPTCHA
CAPTCHA (przepisz kod z obrazka powyżej)