Mieszkncy jasno dają do zrozumienia, co o tym myślą - to zemsta wójta...

 

Napisane przez Subbuteo dnia 23.08.2019, 10:46:28


 

 

„Napiszcie, że nasza sołtys zrobiła wspaniały festyn, a Danielczak nic nie zrobił”, „Opiszcie festyn w Podrzewiu”, „Napiszcie o festynie w Podrzewiu” - mobilizowali nas mieszkańcy. No to po kolei. Organizatorką festynu była sołtyska Podrzewia, Joanna Zimna. - Ona jest niesamowita, do tanca i do różańca i chce jej się działać – zapewniają nas mieszkańcy, a oni wiedzą, co mówia.

 

Festyn rozpoczął się od Mszy Świętej, na której wójta Bogusia nie było. Jak dowiadujemy się nieoficjalnie, wójt Bogus oczekiwał, że dostanie sms-a, że Msza się kończy, żeby podjechać na rozpoczęcie festynu. Nikt Bogusiowi jednak sms-a nie wysłał, więc się spóźnił. Złośliwi twierdzili, że Bogus nie spóźniłby się na festyn, gdyby można byłoby wysłać po niego helikopter. Ale cóż, wójt Boguś zabronił lądowania helikoptera na terenie gminy. Tak naprawdę, wójt Boguś mógłby w ogóle nie przychodzić, bo nikt na niego nie czekał i nie chciał z nim gadać. Boguś narzucał się więc komu się dało.

 

Z nasłuchu wynika, że Boguś brał na litość opowiadając, że chcą się go pozbyć i straszą go odwołaniem, przez co jego żona była już dwa razy w szpitalu (jeśli Karoliną Boguś coś stresuje, to zapewne co innego). Przy powitaniu radnego Danielczaka rozległy się gwizdy. Podsumujmy więc: mimo że wójt nie wspierał ani radny Danielczak nie wspierał, impreza udała się znakomicie, a atrakcji mogłoby być jeszcze więcej, gdyby wójt ich nie blokował. Mieszkańcy są dumni ze swojej sołtyski i za naszym pośrednictwem przekazują jej podziękowania i gratulacje.

Szczegóły festynu pod linkiem:

https://pniewy.naszemiasto.pl/wielkie-swietowanie-mieszkancow-podrzewia-zdjecia/ar/c1-7295293

Napisane przez Subbuteo dnia 13.08.2019, 22:27:16


 

A to dopiero! Przewodnicząćy Pacholak po rezygnacji z funkcji chciał zostać członkiem komisji rewizyjnej. Przypomnijmy, że owiana złą sławą komisja rewizyjna kierowana przez Klińską permanentnie uznaje za bezzasadna wszystkie skargi na wójta Bogusia (i to się nazywa sprawowanie nadzoru nad organem). O składzie komisji decydowała arytmetyka czyli bogusiowcy – ponieważ było ich więcej, mieli przewagę w każdej komisji, a komisja rewizyjna jest dla nich strategiczna.

 

Dla bogusiowców bulwersujące było nie odrzucenie kandydatury Pacholaka na członka komisji rewizyjnej, a jej zgłoszenie. - Jak to może być, że w komisji rewizyjnej byłoby pół na pół = oburzał się jeden z bogusiowych radnych.

Napisane przez Subbuteo dnia 31.07.2019, 08:52:01


 

Od pewnego czasu wskazujemy, na co można byłoby lepiej wydać pieniądze niż brukować nimi ślepą Kasztanową w Grzebienisku. Pisaliśmy już ma przykład o dopłatach do dojazdów PKS, na które gmina przeznaczyła zaledwie 100 tys. zł. Na dzisiejszej sesji okazało się, że jest jeszcze większy problem: brak wody w wioskach zaopatrywanych w wodę z Sarbii i konieczny jest remont. Przewodniczący Ćwian odczytał nawet na sesji pismo mieszkańców w tej sprawie. Wszystko na nic: dla bogusiowców nie ma w tej chwili ważniejszej sprawy niż kosztowny remont Kasztanowej w Grzebienisku. Na nic kompromisowa propozycja radnej Bachorz, która zaproponowała, by nie zwiększać środków na remont Kasztanowej, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na poprawę zaopatrzenia w wodę.

 

Zgłoszona przez radną Bachorz poprawka przepadła przez radnego Liszkowskiego, który wstrzymał się od głosu. Radne Klupś i Klińska, reprezentujące Ceradz i Brzozę/Grodziszczko bez wahania zagłosowały... przeciwko swoim mieszkańcom i wodzie, a za parkingami przy Kasztanowej Bogusiowcy wolą wydać pieniądze na remont ślepej uliczki, przy której mieszka dyrektorka biblioteki niż zadbać o dostawę wody dla Sarbii, Brzozy, Mieścisk i Grosziszczka

 

Od pewnego czasu wskazujemy, na co można byłoby lepiej wydać pieniądze niż brukować nimi ślepą Kasztanową w Grzebienisku. Pisaliśmy już ma przykład o dopłatach do dojazdów PKS, na które gmina przeznaczyła zaledwie 100 tys. zł. Na dzisiejszej sesji okazało się, że jest jeszcze większy problem: brak wody w wioskach zaopatrywanych w wodę z Sarbii i konieczny jest remont. Przewodniczący Ćwian odczytał nawet na sesji pismo mieszkańców w tej sprawie. Wszystko na nic: dla bogusiowców nie ma w tej chwili ważniejszej sprawy niż kosztowny remont Kasztanowej w Grzebienisku. Na nic kompromisowa propozycja radnej Bachorz, która zaproponowała, by nie zwiększać środków na remont Kasztanowej, a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczyć na poprawę zaopatrzenia w wodę.

 

Zgłoszona przez radną Bachorz poprawka przepadła przez radnego Liszkowskiego, który wstrzymał się od głosu. Radne Klupś i Klińska, reprezentujące Ceradz i Brzozę/Grodziszczko bez wahania zagłosowały... przeciwko swoim mieszkańcom i wodzie, a za parkingami przy Kasztanowej. Ja się dowiadujemy, najliczniejszą grupą mieszkańców Kasztanowej są powinowaci nowej dyrektorki biblioteki. Ona też mieszka przy tej ulicy.

 

Głosowanie przeciwko interesom swoich wyborców u bogusiowców staje się normą: radny Danielczak zagłosował przeciwko środkom na remont świetlicy w Podrzewiu. Za lepsze i ważniejsze uznał remontowanie świetlicy w Grzebienisku.

Napisane przez Subbuteo dnia 30.07.2019, 22:45:56


Z uporem godnym lepszej sprawy wójt Boguś walczy o remont ślepej uliczki w Grzebienisku, nazywając to eufemistycznie budową obwodnicy Grzebieniska. Mieszkańcy coraz głośniej komentują powody remontu, który ma kosztować więcej niz planowano i około 6 razy więcej niż gmina przeznacza w tym roku na dopłaty do dojazdów. Przypomnijmy, że temat  Kasztanowej wraca, po tym, jak przepadł na poprzedniej sesji.

Naklady na remont Kasztanowej mają wzrosnąć, za to mają się zmniejszyć i to o milion środki na budowę domu socjalnego. Nieoficjalnie wiemy, że ten ruch jest konsekwencją finansowej zadyszki gminy, która walczy o wskaźniki, by móc pod koniec roku wyemitować obligacje.

Napisane przez Subbuteo dnia 29.07.2019, 10:16:02


 

Po tym, jak opublikowaliśmy na wiki, co będzie na sesji, projekty uchwał pojawiły się na stronie gminy. Normalka. Okazuje się, że nasza gmina finansuje dojazdy do Pniew z podwójnym zapałem: w punkcie 2 i punkcie 5. 

 

 

UCHWAŁA NR / /2019

RADY GMINY DUSZNIKI

z dnia 30 lipca 2019 r.

 

w sprawie udzielenia Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji.

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Duszniki uchwala, co następuje:

§ 1

Gmina Duszniki udziela Powiatowi Szamotulskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Duszniki na współfinansowanie przez Powiat Szamotulski w okresie od dnia 1 września 2019 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku realizacji zadania organizacji przewozów pasażerskich w zakresie publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich przez Powiat Szamotulski na autobusowych liniach komunikacyjnych:

 1. łączących miejscowości Gminy Duszniki z Poznaniem na odcinkach na terenie gminy Duszniki,

 2. łączących miejscowości Gminy Duszniki z Pniewami na odcinkach na terenie gminy Duszniki,

 3. łączących miejscowości Gminy Duszniki z Nowym Tomyślem na odcinkach na terenie gminy Duszniki,

 4. łączących miejscowości Gminy Duszniki z Szamotułami na odcinkach na terenie gminy Duszniki,

 5. łączących miejscowości gminy Duszniki z Pniewami na odcinkach na terenie gminy Duszniki.

 

 

 

§ 2

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona Powiatowi Szamotulskiemu :

 1. w roku 2019 – w wysokości do 100 00,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

 2. w roku 2020 – w wysokości do 300 000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

§ 3

Szczegółowe warunki udzielenia pomocy, o której mowa w § 1, zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Duszniki a Powiatem Szamotulskim.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Duszniki.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 29.07.2019, 09:59:04


 

Pisaliśmy już o tym, że na stronie gminy nie ma informacji o najbliższej sesji, jej programu i projektów uchwał. Program opublikowaliśmy, projektów uchwał nie dostaliśmy. Ale zapytalismy radnych i możemy przekazać kilka najistotniejszych informacji:

 1. wraca Kasztanowa w Grzebienisku; z uporem godnym lepszej sprawy wójt Bogus pragnie wybrukować ślepą uliczkę za ponad 600 tys. zł;

 2. zdjęte zostaną pieniądze z domu socjalnego (około miliona zł); jest to desperacka próba złapania równowagi bilansowej, podobno jedna z ostatnich możliwości,

 3. przewodniczący Pacholak, po rezygnacji wejdzie w sklad komisji rewizyjnej,

 4. przedszkola w Sękowie i Podrzewiu po nadaniu statutu i tak bedą podlegać dyrektorce z Dusznik,

 5. na dopłaty do dojazdów komunikacja publiczna gmina przeznaczy w tym roku 100 tys. zł, w następnym 300 tys. zł; dotyczy to tras do Nowego Tomyśla, Poznania i Pniew - nie ma tu Szamotuł,

 6. komisja rewizyjna uważa, że nie było nieprawidłowości przy dowożeniu dzieci do szkoły w Grzebienisku, choć inni radni są odmiennego zdania; w rezultacie ma być załączony protokół, ale z wnioskami na przyszłość, a pzreszłość mimo wątpliwości ma zostać rozgrzeszona,

 7. po raz pierwszy od dawna Rada ma uchwalić przystąpienie do planu nie po to, by zablokować inwestycje, ale by wesprzeć działalność: dotyczy to projektowanego złomowiska w Wilczynie i terenów za stolarnią w Dusznikach.

 

Napisane przez Subbuteo dnia 26.07.2019, 08:04:23


Programu njbliższej sesji prózno szukać na stronie gminy; nie m też projektów uchwał. A szkod, bo tematyka wygląda ciekawie: dopłaty do połączeń autobusowych, powrót remontu Kasztanowej w Grzebienisku, reorganizacja przedszkoli, w tym okrytego złą sławą przedszkola w Podrzewiu, nowe tereny pod nowe inwestycje, akrobacje budżetove. Niebawem więcej szczegółów.

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 25.07.2019, 15:22:06


Osobliwe mniemanie mają o członkach RKS im. Ludowego Lotnictwa Polskiego osoby pracujące w kombinacie na kierowniczych stanowiskach. Pamiętacie pewnie wypowiedź księgowej, że członkowie to pijacy, którzy bez RKS nie poradziliby sobie w życiu, ale to jeszcze nic. Okazuje się, że Zarząd uważa członków spółdzielni za głupków, którzy nie rozumieją, co robią, bo jak inaczej zrozumieć sformułowanie „niezdolność należytego pojmowania przedsiębranego działania przez członków RKS Wilczyna”?

 

I tu się zarząd zdziwił, nie po raz pierwszy zresztą. Prokuratura umorzyła dochodzenie, a zarząd nie dowiedział się, ile umów zawarto i z kim. Członkowie nie chcieli odstąpić od umów, a wielu z nich nie szczędziło mocnych słów pod adresem zarządu. - Głupi to my byli, że tyle lat znosiliśmy Świerkli – skomentował jeden z nich.

 

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 23.07.2019, 17:29:24


Tuż przed ponownym głosowaniem w sprawie remontu jak mówią jedni ślepej uliczki w Grzebienisku lub obwodnicy Grzebieniska jak twierdzą inni, córka radnego Tylkowskiego została zatrudniona w Urzędzie Gminy w Dusznikach. Do tej pory córka radnego Tylkowskiego nie miała takiego szczęścia jak na przykład córka Zagórskich i przepadała w kolejnych rekrutacjach, a jedyne, co dostała to staż. Teraz wszystko się zmieniło. Czas akcji, kiedy wójt Boguś dramatycznie potrzebuje sojuszników, by uszczęśliwiać co poniektórych w Grzebienisku i odbić funkcję przewodniczącego rady każe przyjrzeć się konkursowi. Super byłoby wierzyć, że zatrudnienie córki radnego to nie była żadna transakcja. O tym jednak może przekonać nas wyłącznie zachowanie radnego Tylkowskiego i fachowość jego córki na nowym stanowisku.

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 22.07.2019, 13:37:59


 

Prezes Świerkiel obiecał spółdzielcom, że sprzeda trochę ziemi należącej do kombinatu, a pieniądze ze sprzedaży podzieli między członków. Gdyby każdy dostał po równo, byłoby po około 50 tys. zł na osobę. Propozycja padła, gdy było jeszcze zimno, lato w pełni, a sprzedaży ani pieniędzy nie ma. Jak się dowiadujemy, prezes Świerkiel tłumaczy, że nie sprzedaje, bo nie ma komu. I tu prezes Świerkiel mija się z prawdą: są nabywcy na kombinat w całości i w części. Co więcej, prezes dysponuje nazwiskiem, adresem i numerem telefonu osoby, gotowej kupić zaraz 100 ha. Anna Koczorowska, właścicielka biura nieruchomości ponowiła właśnie propozycję zakupu całości w imieniu swojego klienta. Wbrew temu, co mówi (i pisze) prezes, oferta nie tylko jest, ale jest aktualna.

 

Wszystkim niedowiarkom pokazujemy, że propozycje zakupu realnie istnieją. Zielone prostokątne pieczątki potwierdzają, że oferty trafiły do RKS Wilczyna.

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 15.07.2019, 19:52:12


Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Przysłowie o wilku jest tu podwójnie na miejscu, bo sprawa dotyczy Wilczyny, a konkretnie RKS. Nie tak dawno Zarząd RKS ciągał na policję członków za to, że zawarli umowy cywilno-prawne i udzielili pełnomocnictw, a teraz sam będzie musiał się tłumaczyć. Chodzi nie tylko o walne zebranie, które nie zostało przez Zarząd zwołane w terminie, pomimo prawidłowo złożonego żądania. Jest tajemnicą poliszynela, że Zarząd nie zwołał walnego, bo miał być na nim odwołany i to wraz z komisją rewizyjną. Ponieważ prawo spółdzielcze stanowi, że to przestępstwo, sprawa trafiła do prokuratury. Termin przesłuchania ekipy Świerkiel, Świerkiel, Miężalik wyznaczono na pojutrze. W trakcie przesłuchania mogą pojawić się nowe watki, wymagające wyjaśnienia.

Napisane przez Subbuteo dnia 15.07.2019, 09:39:45


 

Dzisiejsze głosowanie potwierdziło to, co było wiadome od dawna: zdecydowana większość członków RKS Wilczyna chce sprzedaży majątku spółdzielni w całości i sprawiedliwego podziału pieniędzy. W głosowaniu wzięło udział 60% uprawnionych, a przeciwko sprzedaży zagłosowała tylko jedna osoba!

Czas na więcej informacji. Jak się dowiadujemy, prezes Świerkiel liczył, ze dostanie od organizatorów referendum listę głosujących. To się przeliczył. Otrzyma wyłącznie protokół z wynikami. - Jak prezes chciał wiedzieć, kto głosował, to mógł sam zorganizować referendum – śmieją się organizatorzy. Zdecydowanie za sprzedażą zagłosowali członkowie grup masarnia, produkcja polowa, produkcja zwierzęca, mieszalnia pasz, handel; niemal połowa grupy warsztat była również za.

Wśród tych, którzy nie głosowali w referendum 10% nosi nazwisko Świerkiel. 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 06.07.2019, 23:25:22


Podczas ostatniej sesji Rady Gminy wójt Boguś wyznał publicznie, że ma schizofrenię. Pomyśleliśmy wówczas, że może rzeczywiście dziwne zachowania wójta są rezultatem choroby psychicznej i kierowani troską o niegi i gminę  zwróciliśmy się z pytaniem w tej sprawie do UG. Z posła Ajchlera (chudego) była wielka beka na cały kraj, że pijany, a okazało się, że to była choroba Parkinsona. Może z wójtem Bogusiem jest tak samo, tyle, że choroba innej natury?!

 

Urząd Gminy odpowiedział jednak, że nie odpowie, bo zdrowie psychiczne wójta nie jest przedmiotem informacji publicznej. Z testu poniżej (i naszej oceny zachowania) wynika, że u wójta Bogusia występują charakterystyczne dla schizofrenii objawy.

Charakterystyczne objawy schizofrenii:  dwa (lub więcej) z niżej wymienionych, każdy z nich powinien występować przez dłuższy czas w przeciągu jednego miesiąca (lub krócej, gdy objawy ustąpiły w wyniku leczenia):

 • urojenia;

 • omamy;

 • zaburzenia mowy (np. częste rozkojarzenie i niekoherencja);

 • zachowanie katatoniczne lub odznaczające się poważną dezorganizacją;

 • symptomy negatywne, np. spłycenie afektu, ubóstwo wypowiedzi, osłabienie woli.

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 04.07.2019, 13:19:51


No to wasz wójt wieńczy własnie karierę: jego działalnością zajmuje się rzecznik dyscypliny finansów publicznych. Chodzi konkretnie o nieprawidłowo przyznawane premie dla skarbniczki i Zimnego zastępcy. To nie koniec problemów Bogusia, raczej ich początek.

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 02.07.2019, 19:39:41


DO WSZYSTKICH CZŁONKÓW RKS WILCZYNA

 

Informujemy, że dnia 6 lipca 2019 r. w świetlicy wiejskiej w Wilczynie w godzinach 15.00 – 22.00 odbędzie się referendum w sprawie sprzedaży majątku kombinatu. Organizatorem głosowania są członkowie RKS, reprezentowani przez Zygmunta Bartkowiaka, Bogusławę Głuszak, Janusza Śrona, Leszka Halasza, Rafała Wolkiewicza oraz Karolinę Ptaszyńską. Regulamin głosowania znajduje się poniżej. Do udziału w głosowaniu uprawnieni są tylko członkowie RKS lub osoby przez nie pisemnie upoważnione. Karty do głosowania wydawane będą na podstawie listy członków i oznakowane, a ich wydanie pokwitowane. Głosowanie będzie tajne.

 

Regulamin głosowania nad sprzedażą majątku RKS Wilczyna w całości

i podziałem środków uzyskanych ze sprzedaży pomiędzy wszystkich członków

 1. Celem głosowania jest uzyskanie stanowiska członków RKS im. Ludowego Lotnictwa Polskiego w Wilczynie na temat sprzedaży majątku RKS Wilczyna w całości oraz podziału środków z jego sprzedaży pomiędzy wszystkich członków Spółdzielni.

 2. Organizatorami głosowania są członkowie RKS, reprezentowani przez Zygmunta Bartkowiaka, Bogusławę Głuszak, Janusza Śrona, Leszka Halasza, Rafała Wolkiewicza oraz Karolinę Ptaszyńską.

 3. Głosowanie odbędzie się dnia 6 lipca 2019 r. w godzinach od 15.00 do 22.00 w świetlicy wiejskiej w Wilczynie.

 4. Informację o głosowaniu umieszcza się na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie RKS na 3 dni przed głosowaniem.

 5. Uprawnionymi do udziału w głosowaniu są wyłącznie członkowie RKS lub osoby przez nie upoważnione na piśmie.

 6. Jeżeli w głosowaniu bierze udział pełnomocnik, musi przedłożyć oryginał pełnomocnictwa i okazać dowód tożsamości z numerem PESEL.

 7. Głosowanie jest tajne i odbywa się za pomocą kart do głosowania.

 8. Karta do głosowania zawiera pytanie: Czy jest Pan/Pani za sprzedażą majątku RKS Wilczyna w całości oraz podziału środków z jego sprzedaży pomiędzy wszystkich członków Spółdzielni? oraz dwa kwadraty TAK, jestem za sprzedażą majątku RKS Wilczyna w całości oraz podziałem środków z jego sprzedaży pomiędzy wszystkich członków Spółdzielni oraz NIE, nie jestem za sprzedażą majątku RKS Wilczyna w całości oraz podziałem środków z jego sprzedaży pomiędzy wszystkich członków Spółdzielni .

 9. Zakreślenie kwadratu TAK oznacza głosowanie za sprzedażą, zakreślenie kwadratu NIE głosowanie przeciwko sprzedaży.

 10. Karty do głosowania są opieczętowane, a ich ilość odpowiada liczbie członków RKS Wilczyna.

 11. Karty wydawane są przez komisję wyborczą, a ich wydanie kwitowane jest podpisem na liście członków.

 12. Komisję wyborcza tworzą członkowie RKS Wilczyna, którzy zgłoszą się do organizatorów głosowania wskazanych w punkcie 3 najpóźniej do dnia poprzedzającego głosowanie tj. do dnia 5 lipca 2019 r. do godziny 15.00 oraz zjawią się najpóźniej o godzinie 14.45 w miejscu przeprowadzania głosowania wskazanego w punkcie 3. Maksymalna ilość członków komisji jest równa ilości członków RKS Wilczyna.

 13. Prawidłowość przebiegu głosowania nadzoruje Komisja wyborcza wskazana w punkcie 13, która wybiera ze swojego grona Sekretarza oraz Przewodniczącego a także radca prawny Agata Pilch-Wojcieszek – pełnomocnik większości Spółdzielców oraz Komisja Rewizyjna i Zarząd, o ile wyrażą taką wolę.

 14. Sekretarz oraz Przewodniczący z głosowania sporządzają protokół.

 15. Pod protokołem podpisują się wszyscy członkowie Komisji wyborczej oraz pozostałe osoby nadzorujące wskazane w punkcie 13.

 16. Członkowie Komisji wyborczej sprawdzają i zabezpieczają urnę oraz zapewniają warunki do tajnego głosowania.

 17. Urna znajduje się w widocznym miejscu.

 18. Członkowie Spółdzielni mogą obserwować głosowanie, o ile nie przeszkadza to w jego przebiegu i nie narusza tajności głosowania.

 19. Komisja liczy głosy, sporządza protokół i wywiesza go na tablicy ogłoszeniowej w siedzibie RKS.

Napisane przez Subbuteo dnia 02.07.2019, 14:35:30


 

Mówi się, że koszula bliższa ciału, co w lokalnej polityce przekłada się zwykle na fakt, że radni zabiegają przede wszystkim o sprawy swoich bezpośrednich wyborców. Od każdej reguły są jednak wyjątki – zdarza się od czasu do czasu, że dla radnego od rozwiązania problemu wyborów ważniejsza jest relacja z wójtem. 

Zapytajmy więc radnego Danielczaka, czy to prawda, że zagłosował za remontem ulicy Kasztanowej w Grzebienisku, choć wiedział, że żeby przeprowadzić ten remont, trzeba byłoby zabrać pieniądze z budowy oświetlenia w Grzebienisku. 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 28.06.2019, 13:43:14


Boguś przyznał i wypłacił skarbniczce i Zimnemu zastępcy łącznie około 60 tys. zł nienależnych nagród z publicznych pieniędzy, a teraz nie chce wyjaśnić, czy będzie żądał, by te pieniądze wróciły do budżetu. Co więcej, wójt Boguś bezczelnie twierdzi, że jest to prywatna sprawa Szwedek i Zimnego. Jak to możliwe: pieniądze publiczne, a sprawa prywatna? Hej, duszniczanie, nadal jesteście dumni z waszego wójta?

 

Wójt Boguś udziela tym razem odpowiedzi hurtem: za siebie, Zimnego i Szwedek. Tymczasem wczoraj na sesji Zimny zastępca sam wypowiadał się na temat przeglądanie w lustrze. Tym razem nie w kontekście „jakiż to chłopiec piękny i młody”, a w sensie, że nie ma sobie nic do zarzucenia. Chodziło o jakieś bzdury, że zrobił to, co powiedział, choć inni mówili, że nie zrobił, tylko powiedział, że zrobił. Zwrot premii to jest prawdziwy test uczciwości. Jak z Zimnego taki uczciwy obywatel, to pieniądze czerwca powinny już być na koncie urzędu albo powinien być określony termin i sposób zwrotu.

 

Szwedek o lustrze nie opowiada, ale kasę też powinna oddać, a przy okazji wytłumaczyć, jak to się stało, że ona – skarbnik gminy i główna księgowa nie powstrzymała wójta-ekonomistę-finansistę przed wypłatą nienależnych pieniędzy.

 

 

 

 

 

Napisane przez Subbuteo dnia 26.06.2019, 23:50:53


 

Ta sesja to była nowa jakość. Okazało się, że można sprawnie przeprowadzić obrady i dopuścić do głosu mieszkańców. Okazało się, że można było im nie przerywać i nie ulegać w tej kwestii sugestiom wójta. Okazało się też, że radni wcale nie są niemi – wręcz przeciwnie, mają wiele do powiedzenia, a zaczepki ze strony Bogusia i bogusiowców mogą być skutecznie ucinane i ignorowane. Brawo przewodniczący Ćwian.

 

Popisała się też aspirująca do większości w radzie opozycja, która jasno przedstawiła swoje argumenty:

 1. inwestycja nie może ograniczać dostępu do pola mieszkających w pobliżu rolników,

 2. koszt inwestycji jest o ponad 70% wyższy niż zakładano,

 3. w gminie są też inne drogi wymagające remontu, na przykład Kasztanowa w Niewierzu czy Floriana w Dusznikach,

 4. radni poprą remont ulicy Kasztanowej w Grzebienisku, jeżeli zostanie wypracowane rozwiązanie korzystne dla wszystkich jej mieszkańców.

Pomimo jasno wyrażonego stanowiska opozycji, ze strony bogusiowców ruszyła tradycyjna szczujnia z argumentami typu „Pani jako ekonomistka powinna wiedzieć”, „ a radny na komisji powiedział, że niech mieszkańcy radzą sobie sami”, „wiemy, że jesteście przeciwko remontowi Kasztanowej” czy moje ulubione: „Pan zameldowany przy Lipowej nie będzie decydował o ulicy Kasztanowej”. I tu istotne pytanie – skąd radny Danielczak uzyskał informację o miejscu zameldowania pana L, skoro nie są to dane powszechnie dostępne? 

 

Jeśli obejrzycie sesję, to nie będziecie mieli wątpliwości, że to nieprawda, że radni opozycji wstrzymali remont Kasztanowej, bo go w ogóle nie chcą. Chcą, aby był zrealizowany wtedy, gdy inwestycja będzie dobrze przygotowana, jej realizacja nie będzie nikogo krzywdzić, a koszt będzie zgodny z szacunkami. Sprawa jest prosta: wystarczy dobrze przygotować inwestycję od strony projektowej i finansowej, a remont będzie przeprowadzony. A jeśli ktoś płacze z powodu odrzucenia uchwał, to wina wójta.

Napisane przez Subbuteo dnia 26.06.2019, 08:12:52


Tylko 200 metrów pozostało do zakończenia remontu Kasztanowej w Niewierzu, ale priorytet miał mieć remont w Grzebienisku, który odcinałby rolnika od jego pola. O co tu chodzi? Pojawiły się komentarze mieszkańców , poparte ich wcześniejszym życiowym doświadczeniem, że w naszej gminie szybkie remonty dróg robione są zazwyczaj pod kogoś; zwykle był to mieszkający w pobliżu radny (w myśl zasady „jest współpraca, jest droga”). Przy ulicy Kasztanowej w Grzebienisku żaden radny nie mieszka. Mieszka za to nowa dyrektorka biblioteki. Czyżby droga bibliotekarka?

 

Napisane przez Subbuteo dnia 26.06.2019, 07:46:04


<< Poprzednia strona 1 2 3174 175 176 Następna strona>>